Privacyverklaring

Hier leest u welke gegevens we van u hebben en wat we daarmee doen. Als klant van Landwinkel, Schenkerij De Kastanjeboom moet u er op kunnen vertrouwen dat we uw gegevens goed behandelen. Landwinkel de Kastanjeboom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw persoonlijke gegevens laat u bij ons achter, als u iets wilt bestellen. Heeft u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen, laat het ons weten via telefoonnummer: 033-4564457/06-13132635 of email info@dekastanjeboom.nl

Hopelijk is het niet nodig, maar het kan zijn dat wij klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Landwinkel, Schenkerij De Kastanjeboom

Zevenhuizerstraat 281

3751 LC Bunschoten – Spakenburg

033-4564457/16-13132635

info@dekastanjeboom.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Landwinkel, Schenkerij De Kastanjeboom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld de gegevens via de webwinkel, email, telefoon of contactformulier.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

Bericht via ons contactformulier

Als u gebruik maakt van ons contactformulier, slaat onze website geen persoonlijke informatie op in de database die hoort bij de website. De ingevulde informatie wordt door de website verwerkt tot een e-mail, zónder gegevens op te slaan in de database. Deze e-mail wordt met een éénmalige actie aan ons verstuurd (met eventueel een kopie aan u). De verstuurde gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te komen naar aanleiding van uw vraag of bestelling. Is er nadien geen gegronde reden om deze gegevens te bewaren, dan verwijderen wij uw gegevens uit onze e-mailbox.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Kastanjeboom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe wij uw gegevens beveiligen

De Kastanjeboom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom maken wij gebruik van passende beveiligingsmaatregelen. 

De Kastanjeboom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij behouden alle gegevens 2 weken in ons systeem, daarna worden deze gegevens verwijderd

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Kastanjeboom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites van relaties
Onze website kan links bevatten die verwijzen naar websites van relaties van ons. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van deze relaties. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze relaties op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan, ook al houden wij dit wel zoveel mogelijk in de gaten. Daarom raden we u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van die websites gebruik maakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Kastanjeboom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekastanjeboom.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . De Kastanjeboom wilt u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kastanjeboom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dekastanjeboom.nl

Inzage en wijziging gegevens 
U heeft altijd recht op inzage, wijziging en correctie van uw door ons verzamelde gegevens in verband met privacy. U kunt een verzoek hiertoe indienen per mail; info@dekastanjeboom.nl of per telefoon 033-4564457. Voor overige vragen over ons privacy beleid kunt u uiteraard ook contact opnemen.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan aan ons weten.