Landwinkel coöperatie
Ontstaan & Missie 

Ontstaan Landwinkel
Landwinkel is op 9 januari 2006 ontstaan uit het samengaan van een aantal individuele winkels en de regionale samenwerkingsverbanden Boerderij Plus winkels, Vallei Landwinkels en Groene Hart Landwinkels. Goede communicatie tussen bestuur de regionale clusters en individuele leden is van cruciaal belang om in te spelen op de wensen van de klant.

Landwinkel bestuur
Landwinkel is een coöperatie van 95 boeren (melkveehouders, fruittelers, groentetelers). De leden kiezen het bestuur en iedere regio wordt voor zover mogelijk door een bestuurslid vertegenwoordigd.

Missie
Landwinkel wil de leefbaarheid van het platteland vergroten. Dit door het aanbieden van een breed assortiment ambachtelijke boerderij- en streekproducten; en het creëren van betrokkenheid van de burger bij het landschap, de boerderij en haar producten.

Brede samenwerking
Landwinkel streeft naar brede samenwerking zowel regionaal als landelijk. Stichting Streekproducten Nederland en LTO Nederland zijn betrokken bij de ontwikkeling van Landwinkel o.a. bij het uitwisselen van kennis en ervaring en ideevorming. Landwinkel streeft ook naar samenwerking met consumenten- en maatschappelijke organisaties.

Wilt u meer informatie over Landwinkel? Bekijk landwinkel.nl