Meer informatie over het melkveebedrijf

Melkveebedrijf De Kastanjeboom

Melkkoeien & jongvee

In de zomer gaan de koeien naar buiten, in de winter krijgen de koeien elke dag een vers rantsoen gevoerd. Dit voer hebben wij in de zomer gewonnen van ons eigen land. Een deel van de mais wordt aangekocht, dit omdat wij zelf niet voldoende kunnen verbouwen om de dieren het hele jaar van voldoende mais te voorzien. Een ander deel aan krachtvoer wordt geleverd door een mengvoerfabriek, denk hierbij aan een energie en eiwit aanvulling welke nodig bij  het rantsoen. Ook voeren wij het hele jaar bierborstel, dit is een restproduct van de bierbrouwerij. Het is een product wat overblijft na het klaren van het moutbeslag. De heldere vloeistof, die bij het klaren verkregen wordt heet wordt. Bierbostel bestaat voor het overgrote deel uit kaf, afkomstig van de gerstekorrel, met daarnaast onopgeloste eiwitstoffen en moutkiemen. Het is erg smakelijk en erg gezond voor de koe. Afhankelijk van het totaal rantsoen zijn er soms nog andere toevoegingen nodig voor de koeien.

Wij houden alle vrouwelijke kalfjes aan die op ons bedrijf geboren worden. De stier kalveren worden twee weken op ons bedrijf gehouden, daarna worden ze opgehaald door de handelaar. Het jongvee wordt tot 4 maanden op stro gehouden. In deze periode krijgen ze de eerste 10 weken melk gevoerd, hierbij leren ze ook hooi en brokjes eten. Na 4 maanden gaan de kalveren naar de jongveestal hier leren ze in de boxen te liggen en krijgen ze hetzelfde hooi en brokjes te eten. Omdat wij vanaf 6 maanden geen plek meer voor het jongvee hebben gaan ze naar een ander bedrijf. Op dit bedrijf staan alleen onze koeien (een gesloten bedrijfsvoeringen) in groepen van 8 worden de kalveren hier grootgebracht. Op 13-14 maanden afhankelijk van de ontwikkeling per dier worden ze voor de eerste keer gedekt. Twee maanden voordat ze hun eerste kalf krijgen komen de dieren weer terug naar ons bedrijf.

Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk dat onze koeien in de zomer naar buiten kunnen. Dit voor de gezondheid en het welzijn van de dieren maar ook omdat wij hiervan genieten! De koeien worden minimaal 120 dagen en gemiddeld 6 uur per dag geweid.

In de zomer zijn de weidevogels welkom om op ons land hun nestje te maken en hier hun eieren uit te broeden en de jonge groot te brengen. Wanneer wij een nest gevonden hebben zullen wij deze beschermen met een nestbeschermer, zodat de koeien het nest niet kunnen beschadigen wanneer zij het land betreden. Ook als wij het perceel gaan maaien, maaien wij er met een bocht om heen. De vogel kan zo rustig blijven zitten en het gras biedt haar nog genoeg beschutting.

Tijdens het melken houden wij ook rekening met het milieu dit doen wij als volgt. De melk komt met een temperatuur van 32 graden uit de koe en wordt via leidingen naar de tank getransporteerd. Maar voordat de melk in de tank komt, passeert deze een platenkoeler. Dit betekent dat door middel van koud water de melk al voor een groot deel wordt afgekoeld, zo heeft de melktank minder werk om de melk naar een temperatuur van 3/4 graden te brengen. Een bijkomend voordeel hierbij is dat het water nu door de melk is opgewarmd, wij zorgen dat dit water in de drinkbakken van de koeien komt. De koeien vinden het lauwe water na het melken erg lekker.

Wij streven naar een zo hoog mogelijke levensduur op ons bedrijf. Wij proberen onze koeien zo oud mogelijk te laten worden. Vanuit de melkfabriek wordt hier ook naar gekeken, binnen Friesland Campina worden punten toegekend aan verschillende onderdelen op het bedrijf, zo ook levensduur. Onze oudste koe is 19 jaar geworden. Annie 8 is geboren op 23-12-1996 en heeft bij ons op het bedrijf 172.000 kg melk gegeven. Ze heeft haar laatste 1,5 jaar mogen genieten van haar pensioen, ze is op 23-03-2016 overleden op ons bedrijf.

Tot slot zijn wij ook bewust bezig met ons grond, waar wij in de zomer het wintervoer vanaf halen en waar de dieren in de zomer op grazen. In 2012 hebben wij mee gedaan aan een project duurzaam bodembeheer, dit project hebben wij in 2016 afgerond. Dit hield in dat op bedrijfsniveau bij 35 boeren in Utrecht de mineralenkringloop in kaart werd gebracht. Hierin waren de thema’s voeding, mest, bodemkwaliteit, slotenonderhoud en erfafspoeling. Ook pasten wij diverse maatregelen toe om de N-, P- en C-kringloop op hun bedrijf beter te sluiten.

Onze toekomst

Op dit moment staat het melkveebedrijf in een situatie dat het diverse kanten op kan groeien, door afschaffing van het melkquotum in 2015 dachten veel ondernemers de stappen/ontwikkelingen op hun bedrijf te kunnen doorvoeren. Er werden nieuwe stallen gebouwd om het voor de nieuwe generatie op het bedrijf mogelijk te maken het in de toekomst over te kunnen nemen. Door een onverwachtse peildatum op 2 juli 2015 werd bedrijven een hoeveelheid kg fosfaat toegekend. Dit hadden ondernemers niet voorzien de stallen waren groter gebouwd maar de dieren mochten en konden niet gehouden worden door een te kort aan fosfaat rechten.

Op dit moment spelen voor het melkveebedrijf nog te veel onzekerheden welke ons hebben doen besluiten het in de huidige situatie nog voort te zetten. Wel blijven we elkaar optimaliseren om de huidige situatie in een goede staat te houden. We willen de burger graag betrekken bij onze bedrijfsvoering en hierbij laten zien hoe de werkzaamheden erbij ons aan toe gaan. Wij verzorgen daarom ook graag een rondleiding voor u, we hebben enkele jaren mee gedaan aan de open boerderij dagen vanuit onze melkfabriek Friesland Campina.

Ook duurzaamheid wordt een belangrijk aspect in de melkveehouderij. Hoe produceert een melkveehouderij zo duurzaam mogelijk zijn melk. Friesland Campina speelt hier erg op in en heeft daarom focus planet in gezet een overzicht met 6 verschillende kenmerken waar ondernemers punten op kunnen scoren. Wij zullen zoveel mogelijk hieraan bijdragen.

We zullen in de toekomst ons bedrijf blijven optimaliseren zowel op het melkveebedrijf als in de neventakken. Daarbij willen wij de burgers en consumenten blijven betrekken en hun meenemen in onze bedrijfsvoering.