Landwinkel De Kastanjeboom

Boerderij

 

2018

Voor vragen met betrekking tot het melkveebedrijf De Kastanjeboom

Moniquevanmiddelaar@gmail.com

06-10025696 (u kunt dan een bericht inspreken, u wordt dan na 17.00 uur teruggebeld.

 

 

 

bord vallei    friesland campina

Melkvee-, varkens en schapen bedrijf.

Naast onze Landwinkel en Schenkerij De Kastanjeboom  die gelegen is aan de Zevenhuizerstraat 281 te Bunschoten (buurtschap Zevenhuizen) hebben wij ook een melkveebedrijf met 80 melkkoeien en 60 stuks jongvee, 600 vlees varkens en 30 zwartebles schapen

.familie van middelaar

Dit Melkveebedrijf De Kastanjeboom ligt aan de Zevenhuizerstraat 273. Het bedrijf is gekocht in 1959 door de ouders van John. De familie is daar begonnen is met 7 hectaren grasland en met 10 koeien en 100 vlees varkens. Het bedrijf is in deze 50 jaar gegroeid naar een modern bedrijf met 35 hectare grasland.

Onze koeien eten kuilgras mais hooi van eigen oogst, en bierborstel tarwe, maismeel en rapsodi via onze voerleverancier.

Medio april mei tot ongeveer oktober november gaan/ kunnen onze koeien dagelijks de weide in achter onze boerderij.

Wij voldoen aan de eisen van weidemelk, 120 dagen a 7 uur per dag.

 

Onze oudste koe, Annie 8,  was van  23 december 1996 en is overleden op 23 maart 2016 op 19 jarige leeftijd. 

 

Wij doen mee met weidevogelbeheer. Door middel van het beschermen van legsels en later maaien van het betreffende perceel. Hierdoor worden de overlevingskansen van weidevogels groter.

Overige kernpunten: Actief bodembeheer, kringloopwijzer, laag gebruik antibioticum,  diverse energie-besparende maatregelen, hergebruik van warm water